ประเภท : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด ด... [อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุ... [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์โครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิ... [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคในสัตว์เลี้ยง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำน... [อ่าน : 10 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌ... [อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 .[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ... .[อ่าน : 297 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบดำเนินงาน)[อ่าน : 470 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (สาระสำคัญของสัญญา)[อ่าน : 515 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบครุภัณฑ์)[อ่าน : 536 ครั้ง]
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ[อ่าน : 488 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง

งานคลัง มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด 2

มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 11