ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • การจับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในโอการสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (Kasetsart University Veterinary International Conference 2019) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม "ย้อนวันวาน สงกรานต์ราชมงคลจันท์" วันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. (โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562)[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง เชิญชวนนนักศึกษา[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ราชมงคลจันทบุรีร่วมการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 1/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธืโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11[อ่าน : 63 ครั้ง]
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์โอเพ่น ครั้งที่ 4 Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครก่อน 31 มกราคม 2562 [อ่าน : 87 ครั้ง]
 • คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ดูรายละเอียด[อ่าน : 93 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น.[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานด่วน !! บริษัท แคนเซอิ จำกัด[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Progam ประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบรท์[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนร่วมประกวดแข่งขันแต่งกลอน 8 รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” [อ่าน : 36 ครั้ง]
 • ลุ้นรับทุนการศึกษา ในโครงการ Luck draw บริษ้ท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท ดั๊กคิง จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกัมพูชา สนใจติดต่อได้ที่ คุณจินตนา บุญรื่น ผู้จัดการแผนกบุุคคล เบอร์โทรศัพท์ 080820904228 ,09 4486 4544[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ห้องประชุมเหลืองจันทรบูร[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน .[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • โครงการ"Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต"และพัฒนาโรงพยาบาล โครงการ"Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต"และพัฒนาโรงพยาบาล[อ่าน : 68 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกาศเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ และผู้ที่สนใจสมัคร[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานบริการ[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เรื่อง รับสมัครผู้จ้างดำเนินงานวิเคราะห์นโยบายและแผน[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ การขอยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สามารถขอรับยา+เวชภัณฑ์ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้จากสถานที่ให้บริการ ดังนี้....[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • เปิดจองบูธจำหน่ายสินค้างานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯ ครั้งที่ 18 สนใจสมัครได้ในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 3 อัตรา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 3 อัตรา[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา [อ่าน : 89 ครั้ง]
 • รางวัลเจ้าหน้าที่หอพักดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 "ไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย"[อ่าน : 103 ครั้ง]
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ พ.ศ. ๒๕๕๖ .[อ่าน : 77 ครั้ง]
 • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ...[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • การออกตรวจติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 การออกตรวจติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอพักหญิงพุทธรักษา หอพักหญิงแก้วกัลยา และหอพักชายอาเซียน[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • กำหนดการ กิจกรรม "เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ๑๕ กันยา ราชมงคลน้อมเกล้า" วันที่ 15 กันยายน 2561[อ่าน : 333 ครั้ง]
 • กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561[อ่าน : 382 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
งานคลัง มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานบริหารงานบุคคล มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
หอพักนักศึกษา มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานวิจัยและพัฒนา มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17
งานนโยบายและแผน มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานพัฒนานักศึกษา (บริการและสวัสดิการนักศึกษา) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานพัฒนานักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27
งานพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8
งานพัฒนานักศึกษา (กีฬาและนันทนาการ) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22

มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 143