ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ตอบปัญหาธรรมะ และดนตรีไทย สมัครวันนี้ - 25 ก.ค.62 เท่านั้น (จัดโดย กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรี)[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย (รายได้) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ขยายเวลดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • เชิญชวนเต้นแอโรบิคแดนซ์ เวลา 17.30 น. - 18.30 น. [อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2562[อ่าน : 391 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่าย(รายได้) ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 64 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[อ่าน : 56 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์.....[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รับเงินอุดหนุนทำโครงการ โครงการ “ เมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี 4 ” ตอน ตามรอยเมล็ด(พันธุ์)สร้างสรรค์สู่อาชีพ[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นไปร่วมบุญ สมทบทุน ให้ อน.คลองพลู" เพื่อร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ของสอน.บ้านคลองพลู[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ "คนหลุดกรอบ" "Logistics Innovation Award 2019... กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • การเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการในการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ[อ่าน : 154 ครั้ง]
 • การจับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในโอการสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (Kasetsart University Veterinary International Conference 2019) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม "ย้อนวันวาน สงกรานต์ราชมงคลจันท์" วันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. (โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562)[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง เชิญชวนนนักศึกษา[อ่าน : 123 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในงาน การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14 เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • ราชมงคลจันทบุรีร่วมการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 1/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"[อ่าน : 125 ครั้ง]
 • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอความอนุเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธืโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์โอเพ่น ครั้งที่ 4 Download ใบสมัคร ส่งใบสมัครก่อน 31 มกราคม 2562 [อ่าน : 143 ครั้ง]
 • คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครงาน จำนวนหลายอัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ดูรายละเอียด[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น.[อ่าน : 93 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานด่วน !! บริษัท แคนเซอิ จำกัด[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา[อ่าน : 98 ครั้ง]
 • รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Progam ประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบรท์[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[อ่าน : 79 ครั้ง]
 • สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนร่วมประกวดแข่งขันแต่งกลอน 8 รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” [อ่าน : 96 ครั้ง]
 • ลุ้นรับทุนการศึกษา ในโครงการ Luck draw บริษ้ท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท ดั๊กคิง จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกัมพูชา สนใจติดต่อได้ที่ คุณจินตนา บุญรื่น ผู้จัดการแผนกบุุคคล เบอร์โทรศัพท์ 080820904228 ,09 4486 4544[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ห้องประชุมเหลืองจันทรบูร[อ่าน : 103 ครั้ง]
 • ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน .[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • โครงการ"Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต"และพัฒนาโรงพยาบาล โครงการ"Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต"และพัฒนาโรงพยาบาล[อ่าน : 123 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานคลัง มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานบริหารงานบุคคล มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
หอพักนักศึกษา มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานวิจัยและพัฒนา มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20
งานนโยบายและแผน มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานพัฒนานักศึกษา (บริการและสวัสดิการนักศึกษา) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานพัฒนานักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27
งานพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8
งานพัฒนานักศึกษา (กีฬาและนันทนาการ) มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26

มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 157