ประเภท : ข่าวสารราชมงคล
 • เปิดจองร้านค้า !! งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [รับสมัครภายในวันที่ 13 ธ.คง 62 นี้ เท่านั้น][อ่าน : 0 ครั้ง]
 • การสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับชาวหอพักราชมงคลนะจ๊ะ[อ่าน : 10 ครั้ง]
 • เชิญชวนเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประ... เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 20 พ.ย. - 30 ธ.ค. 62[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ ค่าจ้างชั่วโมงละ 35 บ. ปฎิบัติงาน ณ อาคารแปรรูปน้ำผลไม้ สาขาโทโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใช้บริการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุและข้อควรรู้การใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ ขอรับยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น [อ่าน : 2 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จ.จันทบุรี [อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัทซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) จ.ปทุมธานี [อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด [อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โรงพยาบาลท่าใหม่ จ.จันทบุรี [อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี [อ่าน : 35 ครั้ง]
 • แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 แผนการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ประกอบการลงทะเบียนเรียน)[อ่าน : 63 ครั้ง]
 • การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • กำหนดการ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2562 [อ่าน : 67 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวาย ณ วัดเทพธารทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วันที่ 22 ตุลาคม 2562[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ตารางกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำปี 2562 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • "น้ำทุเรียนพร้อมดื่ม" ผลงานวิจัยที่ราชมงคลจันทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" ประเภท สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร [อ่าน : 352 ครั้ง]
 • โครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562[อ่าน : 43 ครั้ง]
 • ขอขยายเวลาโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี 2562 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 53 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่2562 และชมการประกวด ดาว เดือน RMUTTO.CHAN FRESHY 20... ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี[อ่าน : 71 ครั้ง]
 • ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ตอบปัญหาธรรมะ และดนตรีไทย สมัครวันนี้ - 25 ก.ค.62 เท่านั้น (จัดโดย กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรี)[อ่าน : 142 ครั้ง]
 • เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย (รายได้) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ขยายเวลดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • เชิญชวนเต้นแอโรบิคแดนซ์ เวลา 17.30 น. - 18.30 น. [อ่าน : 89 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 110 ครั้ง]
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2562[อ่าน : 700 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายจ่าย(รายได้) ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา[อ่าน : 124 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์.....[อ่าน : 89 ครั้ง]
 • ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รับเงินอุดหนุนทำโครงการ โครงการ “ เมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี 4 ” ตอน ตามรอยเมล็ด(พันธุ์)สร้างสรรค์สู่อาชีพ[อ่าน : 106 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นไปร่วมบุญ สมทบทุน ให้ อน.คลองพลู" เพื่อร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ของสอน.บ้านคลองพลู[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ "คนหลุดกรอบ" "Logistics Innovation Award 2019... กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม[อ่าน : 111 ครั้ง]
 • การเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการในการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ[อ่าน : 238 ครั้ง]
 • การจับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในโอการสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 146 ครั้ง]
 • โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด[อ่าน : 139 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสารราชมงคล

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 6
งานคลัง มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 7
งานบริหารงานบุคคล มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 12
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 0
หอพักนักศึกษา มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 4
งานวิจัยและพัฒนา มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 21
งานนโยบายและแผน มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 4
งานพัฒนานักศึกษา (บริการและสวัสดิการนักศึกษา) มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 10
งานพัฒนานักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 34
งานพัฒนานักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 9
งานพัฒนานักศึกษา (กีฬาและนันทนาการ) มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 4
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 2
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ข่าวสารราชมงคล ทั้งหมด 27

มี ข่าวสารราชมงคลทั้งหมด 179