ประเภท : ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา 2563
  • รอบปกติ : สำหรับผู้จบ วุฒิ ปวช. / ปวส. [ รอบ 1 : วันที่ 2 พ.ย. 62 - 10 ม.ค. 63 ] [อ่าน : 2185 ครั้ง]
  • รอบโควตา : สำหรับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส. [ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พ.ย. 62][อ่าน : 757 ครั้ง]
  • ระบบ TCAS'63 [ ประจำปีการศึกษา 2563 ][อ่าน : 1785 ครั้ง]
  • หลักสูตรที่เปิดสอน ระดัับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 2725 ครั้ง]
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 209 ครั้ง]
  • วิดีทัศน์แนะนำคณะ ---> คณะเทคโนโลยีสังคม >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 694 ครั้ง]