ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะ...

การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร งาน "ราชมงคลรักษ์เหลือง วันดอกไม้บาน" ครั้... [อ่าน : 33 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 29 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเ...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 26 ครั้ง]

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณ...

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 78 ครั้ง]

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับ...

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) [อ่าน : 19 ครั้ง]

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศ...

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 26 ครั้ง]

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562

โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ บริเวณถนนอาคารด้านหลังอาคารคณะ... [อ่าน : 43 ครั้ง]

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เห...

งานแถลงข่าว งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 [อ่าน : 58 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเท...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม "Mobile Application" [อ่าน : 24 ครั้ง]

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และ...

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันขึ้นป... [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง แล...

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างสื่อเพื่อเพิ่มรายได้ของผลผลิต เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มชุมช... [อ่าน : 15 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏ...

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร "สร้างนักบัญชีคุณ... [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 2 [อ่าน : 19 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ายต้นกล้าคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior...

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ" [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอ...

โครงการพี่สอนน้องใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ กิจกรรมที่ 1 [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุข...

โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในวัยเรียน [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการ "การเพิ่มผลิตภาพตนเองเ...

โครงการ "การเพิ่มผลิตภาพตนเองเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ" [อ่าน : 19 ครั้ง]

นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แ...

นิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 28 ครั้ง]

กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญช...

กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี [อ่าน : 20 ครั้ง]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 [อ่าน : 39 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยห...

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" [อ่าน : 36 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [อ่าน : 47 ครั้ง]

โครงการ English for fun,fun fo...

โครงการ English for fun,fun for asean. [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโล...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับเยาวชนในภาคตะวันออก [อ่าน : 18 ครั้ง]

กิจกรรมการอบรม เรื่องทบทวนโครง...

ทบทวนโครงการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 34 ครั้ง]

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนก้...

กิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน 1/2561" [อ่าน : 41 ครั้ง]

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาต...

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ... [อ่าน : 52 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา...

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2/2561 [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสหกิจชุ...

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสหกิจชุมชนจ้าวภูผา [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการ Open House เปิดโลกสู่ม...

โครงการ Open House เปิดโลกสู่มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ [อ่าน : 45 ครั้ง]

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกี...

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 13 [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการการใช้เทคนิคพิเศษในการท...

โครงการการใช้เทคนิคพิเศษในการทำสารบัญอัตโนมัติผ่านไมโครซอร์ฟเวิร์ดในการจัดรายงานและรูปเล่มปริญญานิพน... [อ่าน : 28 ครั้ง]

โครงการพี่สอนน้องรักการเรียน แ...

โครงการพี่สอนน้องรักการเรียน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ [อ่าน : 39 ครั้ง]

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณ...

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2561 [อ่าน : 49 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ ใช้งาน Microsoft Excel for Accounting [อ่าน : 47 ครั้ง]

งานสดุดีวีรกรรม วันสมเด็จพระเจ...

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช... [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

งานวิทยฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 2
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 7
งานพัฒนานักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 16
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 28
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 57
หอพักนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 1
คณะเทคโนโลยีสังคม มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 158

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 286