ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์.....[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รับเงินอุดหนุนทำโครงการ โครงการ “ เมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี 4 ” ตอน ตามรอยเมล็ด(พันธุ์)สร้างสรรค์สู่อาชีพ[อ่าน : 40 ครั้ง]
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • กำหนดการ กยศ.,กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ กยศ[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • กำหนดการ กยศ.,กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 รายเก่าเลื่อนชั้นปี กยศ[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • โอกาสดีมาแล้ว เรียน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชม. กยศ[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • รายชื่อตรวจสอบแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 2/2561 (กยศ. กรอ.) Update 05/03/62 กยศ.[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • รายชื่อตรวจสอบแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 2/2561 (กยศ.) Update 20/02/62 กยศ.[อ่าน : 97 ครั้ง]
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ดู ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จ... .[อ่าน : 153 ครั้ง]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี ๔.๐ (Smart LAB ๔.๐) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังห... .[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างทำความสะอาดอาคาร และจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบดำเนินงาน)[อ่าน : 372 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (สาระสำคัญของสัญญา)[อ่าน : 405 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบครุภัณฑ์)[อ่าน : 443 ครั้ง]
ข่าวอบรม/สัมมนา ดู ข่าวอบรม/สัมมนาทั้งหมด
วันที่ 25 พ.ค. 62 (หลักสูตรระย...

ฝึกอบรมแปรรูปเครื่องดื่มจากผลไม้และการจัดการผลิต โดย อ.ทองจวน คุณพุทธิรพี [อ่าน : 50 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
รักษ์เหลืองจันท์ฯ '18

ชมบรรยากาศ!! งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 9 - 17กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 99 ครั้ง]

presentation RMUTTO #Agro

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (แสดงรายละเอียดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) [อ่าน : 506 ครั้ง]

presentation RMUTTO #SCT

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (แสดงรายละเอียดคณะเทคโนโลยีสังคม) [อ่าน : 560 ครั้ง]

presentation RMUTTO #2

วีดีทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก (แสดงรายละเอียดหลักสูตร) [อ่าน : 327 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ราชมงคลจันทบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตฯ ปีที่ 55

โครงการวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 27 ครั้ง]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ...

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพ [อ่าน : 17 ครั้ง]

พิธีเปิดโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒน...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [อ่าน : 25 ครั้ง]

ประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมม...

ระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ กับ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 /2562 [อ่าน : 29 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิม... [อ่าน : 34 ครั้ง]

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยร่วมกันปล...

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ 4ชั้น [อ่าน : 30 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุ... [อ่าน : 22 ครั้ง]